'Wonen op Golden Years Eikenrode is betaalbaar. Bepaal zelf hoe en waar u wilt wonen? Vergelijk Golden Years Eikenrode met het reguliere aanbod'

Tarieven wonen met verzorging op landgoed Eikenrode

Wat u maandelijks precies betaalt voor het wonen, hangt af van verschillende factoren,  zoals de grootte en ligging van uw appartement en uw eventuele persoonlijke (zorg)situatie. Wij bieden  een huur- en een zorgovereenkomst waarmee de combinatie van huren en te verlenen services en zorg zijn gewaarborgd.  Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding kunt u o.a. in aanmerking komen voor een financiële vergoeding middels  de Wlz (Wet langdurige zorg). Onderstaande voorbeeld rekenmodel toont aan dat wonen op Golden Years Eikenrode minder in kosten scheelt met de reguliere zorg dan u misschien dacht. Maar u woont dan wel op een prachtige locatie met alle services en de beste zorg. Voor het benodigde papierwerk ondersteunen wij U graag. Wilt u meer weten over de financiële aspecten van het verzorgd wonen op Golden Years Eikenrode, neemt u dan contact op met ons op. Wij of aan ons verbonden experts kunnen u adviseren om het wonen bij ons ook financieel zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

DRIE ONDERDELEN:

De kosten bij Golden Years Eikenrode bestaan uit drie onderdelen, huur incl. woongebonden lasten, de servicekosten en de kosten voor de zorg op maat.


1. HUUR APPARTEMENT

Golden Years Eikenrode telt achttien appartementen, variërend in grootte van 21m2 tot 46m2. De huursom is afhankelijk van de grootte en ligging van uw woonruimte. Prijzen zijn vanaf 990,- euro per maand. Daarnaast berekenen wij maandelijks een bedrag voor woongebonden servicekosten. Inbegrepen daarin zijn , gas, elektriciteit, water, TV en gebruik internet.


2. SERVICE EN DIENSTVERLENING

Per maand geldt een vast bedrag voor alles wat met service- en dienstverlening te maken heeft, ca.2395,00 euro per maand. Golden Years Eikenrode  hanteert een tariefstelling waarin vrijwel alles is inbegrepen. In de servicekosten en basiszorg zijn bijvoorbeeld inbegrepen eten en drinken, schoonmaken en alle was, activiteiten en diverse  faciliteiten, 24 uur aanwezigheid van verzorging. Ook de zorg welke bijvoorbeeld niet vergoed wordt middels de regelgeving (zie 3.)maar wel noodzakelijk blijkt om adekwate zorg te verlenen, wordt hiermee betaald. Indien deze extra zorg structureel is kan een herindicatie aangevraagd worden.


3. PERSOONLIJKE ZORG, VERPLEGING EN BEGELEIDING

U hebt als bewoner van Golden Years Eikenrode de mogelijkheid om uw zorg in eigen beheer te organiseren en te financieren. Daartoe zijn verschillende mogelijkheden. Indien u een zorgindicatie bij het CIZ (zie onderstaand) aanvraagt hebt u middels de Wet langdurige zorg recht op een Persoons Gebonden Budget(PGB). Voorbeeld, een zorgindacatie VV5 representeerd een bedrag van ca. 5.263,00 euro per maand. U kunt dit bedrag aanwenden om de zorg binnen de met Golde Years af te sluiten zorgovereenkomst te betalen. Wij hebben de status van kleinschalige- woonvoorziening en het PGB daarvoor is sinds juli 2014 in de wetgeving verankerd . De eigen bijdrage aan dit PGB bedraagt, afhankelijk van uw inkomen en uw vermogenspositie, maximaal ca. 850,00 euro per maand. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatiestelling van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) nodig. Golden Years Eikenrode kan voor u het hele traject begeleiden van de (her)indicatiestelling, als ook het begeleiden van de contacten met het CIZ en het Zorgkantoor.

Extra: Via de inkomstenbelasting krijgt u mogelijk een percentage als aftrekpost van extra specifiek gemaakte zorgkosten voor het wonen in Golden Years Eikenrode. Echter, deze aftrekpost van deze post is afhankelijk van de interpretatie door de inspectie.**
Vergelijk met een regulier verzorgings- of verpleeghuis, de getallen op een rij:Golden Years Eikenrode Reguliere Zorginstelling
Te ontvangen Persoon Gebonden Budget(2019) indicatie VV 5 (Bruto) PGB: 5.263,00 Wlz Zorg in natura
Eigen bijdrage bewoner (ca. maximaal) 850,00 2.500,00
Te betalen kosten aan zorgverlener(Golden Years Eikenrode BV) conform de zorgovereenkomst 5.263,00 -
(Eigen kosten zorg door eigen bijdrage) (850,00) -
Voorbeeld: Woon/servicekosten (huur, services en basiszorg 24/7) 3.500,00 -
Totale maandelijkse kosten bewoner 4.320,00 2.500,00
Extra: mogelijke aftrekpost in de inkomstenbelasting ivm specifieke zorgkosten ** extra individueel te bepalen
Vergelijk totale netto maandelijkse kosten 4,320,00 2500,00
Resulterend in een verschil met het reguliere aanbod van: 1.830,00

* Opmerking: De voor u van toepassing zijnde berekening is afhankelijk van het door u gekozen appartement, uw zorg behoefte en uw persoonlijke inkomens en vermogenspositie. Alle genoemde bedragen zijn indicatief.

** Het betreft hier een regeling voor specifieke kosten die bij wonen in een niet WTZI toegelaten instelling mogelijk van toepassing kan zijn. Een garantie voor het verkrijgen van deze aftrekpost kunnen wij helaas niet geven. U bent hierbij afhankelijk van de fiscale regelgeving en interpretatie van de inspectie van deze post.Concluderend

Golden Years Eikenrode biedt de allerbeste zorg en persoonlijke aandacht op basis van 24 uur per dag en 7 dagen per week in een uitzonderlijke ambiance. De kosten voor de zorg die Golden Years Eikenrode biedt zijn daardoor echter wel hoger dan die voor een reguliere instelling. Het gehanteerde gemiddelde voorbeeld toont dat u op Golden Years Eikenrode woont voor 1830,- euro meer. Wellicht wordt dit verschil kleiner door een belastingvoordeel. Een verschil dat door de kwaliteit van de zorg, het wonen en leven op Golden Years Eikenrode gerechtvaardigd wordt.
Vergoeding vanuit Wet langdurige zorg (Wlz) en de “eigen bijdrage” regeling

Iedereen die een beroep doet op de Wlz dient een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage voor de Wlz wordt door het Centraal Administratie Kantoor CAK geïnd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cliënten die intramuraal wonen in een regulier verzorgings- of verpleeghuis, en cliënten die zelfstandig thuis wonen en thuiszorg ontvangen (extramuraal), zoals de bewoners van Golden Years Eikenrode. Intramurale cliënten moeten een hogere eigen bijdrage betalen (tot ca. 2.500,-)omdat zij vanuit de instelling het wonen en dienstverlening ontvangen. Extramurale cliënten (zoals bij ons) betalen zelf hun woon- en dienstverlenings lasten en betalen daarom de lagere eigen bijdrage. Voor bewoners van Golden Years “Eikenrode” is dus de lagere eigen bijdrage (tot ca. €850,-) van toepassing. In het bovenstaande rekenvoorbeeld is uitgegaan van de maximale eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is minimaal 156,- euro per maand en maximaal ca.850,00 euro per maand. De eigen bijdrage wordt mede vastgesteld op basis van de te leveren uren zorg en het verzamelinkomen en vermogen. De eigen bijdrage is echter gemaximeerd op basis van het verzamelinkomen (VI) van de cliënt van 2 jaar terug. De te betalen eigen bijdrage over de geleverde zorg is dus óf gemaximeerd door de indicatie (er mogen immers niet meer uren zorg worden gedeclareerd dan er middels de indicatie beschikbaar zijn), óf door het maximum op basis van uw verzamelinkomen.

Bereken uw eigen lage bijdrage per periode van 4 weken:
Berekening van de eigen bijdrage of ga naar het CAK en vul de rekenmodule “Eigenbijdrage zorg zonder verblijf” in.

We staan voor u klaar om uw situatie in kaart te brengen!Heeft u nog vragen? Laat hier uw bericht achter, of bel ons gerust op het nummer: 06-53 29 26 29